Про оплату праці

Оплата праці керівника Держекоінспекції та його заступників здійснюється на підставі Схеми посадових окладів на посадах державної служби з урахуванням сімей і рівнів посад, юрисдикції та типів державних органів у 2024 році, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2023 р. № 1409.

У 2024 році заробітна плата складається з посадового окладу, надбавки за ранг державного службовця, надбавки за вислугу років, місячної премії (у розмірі погодженому з Міністром захисту довкілля та природних ресурсів), але не більше 30 відсотків посадового окладу,  грошової допомоги, що виплачується з наданням щорічної основної оплачуваної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань (за погодженням з Міністром захисту довкілля та природних ресурсів).

Надбавка за вислугу років на державній службі встановлюється на рівні 2 відсотків посадового окладу за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 30 відсотків посадового окладу.

Грошова допомога, що виплачується під час надання щорічної основної відпустки, визначається у розмірі суми посадового окладу, надбавки за вислугу років та надбавки за ранг державного службовця станом на останній день місяця, що передує першому дню такої відпустки, незалежно від фактично відпрацьованого часу в місяці.

ДАЙДЖЕСТ НОВИН

Головне – у вашій скриньці