Звіт Державної екологічної інспекції Карпатського округу за 1й квартал 2021 року

ДОВІДКА

Державної екологічної інспекції Карпатського округу

про результати здійснення державного нагляду (контролю)

у сфері охорони навколишнього природного середовища,

раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів

та державного ринкового нагляду

за  І квартал 2021 року

   

        Державна екологічна інспекція Карпатського округу є міжрегіональним територіальним органом Державної екологічної інспекції України. Наказом Державної екологічної інспекції України від 29.03.2019 №113  встановлено, що Державна екологічна інспекція України здійснює свої повноваження на території Івано-Франківської та Чернівецької областей через утворений у відповідному порядку міжрегіональних територіальний орган – Державну екологічну інспекцію Карпатського округу.

        Робота інспекційних підрозділів у звітному періоді здійснювалася відповідно до планових завдань, доручень Держекоінспекції, виконання судових рішень, на підставі розгляду звернень та скарг громадян тощо.

        Державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища Карпатського округу впродовж І кварталу 2021 року здійснено 463 ресурсні перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства, з них 194 – планових та 269 – позапланових. Перевірено 152 об’єкти державного нагляду, з них 51 – планово та 101 – позапланово. За виявлені порушення вимог природоохоронного законодавства складено 455 протоколів, притягнуто до адміністративної відповідальності 445 осіб.

       Сума накладених штрафів складає 99,229 тис.грн., сума стягнутих штрафів складає 95,999 тис.грн.  Стягнення штрафів станом на 31.03.2021 складає 97%.

        Впродовж січня-березня 2021 року за порушення вимог природоохоронного законодавства нараховано збитків на загальну суму 6653,951 тис.грн.

        Пред’явлено 31 шт. претензій та позовів на загальну суму 7189,617 тис.грн., відшкодовано 45 шт. претензій та позовів на загальну суму 784,164 тис.грн., в тому числі сплачено до бюджету збитків на суму 194,777 тис.грн. за позовами, пред'явленими Державною екологічною інспекцією в Івано-Франківській області, та на суму 40,782 тис.грн – за позовами, пред'явленими Державною екологічною інспекцією у Чернівецькій області

        До правоохоронних органів передано матеріали 13 перевірок, відкрито 7 кримінальних проваджень.

 

1 .  Контроль за охороною і використанням водних ресурсів

 

         Впродовж  звітного періоду проведено 79 перевірок дотримання вимог Водного кодексу України, 67 осіб притягнуто до адмінвідповідальності на загальну суму штрафів 8,942 тис.грн., які сплачено в повному обсязі. Нараховано 55,955 тис.грн. завданої довкіллю шкоди. Пред’явлено 8 претензій на загальну суму 55,955 тис.грн., сплачено 10 претензій на загальну суму 231,853 тис.грн. В тому числі за позовами, пред’явленими Державною екологічною інспекцією в Івано-Франківській області та Державною екологічною інспекцією у Чернівецькій області сплачено до бюджету відповідно 184,777тис.грн. та 29,856тис.грн.

 
2.     Контроль за охороною атмосферного повітря
 

         У січні-березні 2021 року проведено 91 перевірку дотримання вимог Закону України «Про охорону атмосферного повітря», в тому числі перевірено 33 пересувні транспортні засоби. 40 порушників притягнуто до адміністративної відповідальності на загальну суму штрафів 9,282 тис.грн. Нараховано 4,048 тис.грн. завданої довкіллю шкоди, пред’явлено претензію.

 

3.     Контроль за поводженням з відходами і хімічними речовинами

 

         За 3 місяці 2021 року проведено 95 перевірок у сфері поводження з відходами, у тому числі: 57 перевірок – у сфері поводження з промисловими відходами, 36 перевірок– у сфері поводження з побутовими відходами, 2 перевірки – щодо поводження з пестицидами та агрохімікатами. За виявлені порушення до адміністративної відповідальності  притягнуто 102 особи на загальну суму штрафів  28,985 тис.грн.


                     4. Контроль за охороною і використанням земель водного фонду

  

Впродовж січня-березня 2021 року проведено 13 перевірок на землях водного фонду. Одну особу притягнуто до адміністративної відповідальності на суму штрафу 0,850тис.грн., , нараховано 1383,883 тис.грн завданої довкіллю шкоди.


              5. Контроль за охороною та раціональним використанням земель

  

         Впродовж звітного періоду проведено 49 перевірок у сфері використання та охорони земельних ресурсів, 15 порушників притягнуто до адміністративної відповідальності на загальну суму штрафів 7,004 тис.грн. Нараховано 0,642 тис.грн завданої довкіллю шкоди та пред’явлено 1 претензію на суму 0,642, яку сплачено в повному обсязі.

 

6.     Контроль  у сфері охорони надр

 

         Впродовж 3 місяців 2021 року проведено 13 перевірок у сфері охорони надр, 3 порушників притягнуто до адміністративної відповідальності на загальну суму штрафів 0,850 тис.грн.

 

7.     Контроль за охороною, використанням та відтворенням рослинного світу

 

  У січні-березні 2021 року державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища Карпатського округу проведено 33 перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства щодо використання та відтворення рослинного світу, складено 132 протоколи, з яких 11 передано до судових органів, 122 особи притягнуто до адміністративної відповідальності на загальну суму штрафів 23,970 тис.грн., нараховано 3759,926 тис.грн. завданої довкіллю шкоди.  

 

7.1. Лісові ресурси

 

За 3 місяці 2021 року проведено 12 перевірок дотримання вимог природоохоронного законодавства щодо використання та відтворення лісових ресурсів, складено 118 протоколів, 118 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності загальну суму штрафів 22,950 тис.грн., нараховано 3690,579 тис.грн. завданої довкіллю шкоди, пред’явлено 13 претензій та позовів на загальну суму 6109,094 тис.грн,  сплачено 25шт. на загальну суму 504,346тис.грн. В тому числі за позовами, пред’явленими Державною екологічною інспекцією в Івано-Франківській області та Державною екологічною інспекцією у Чернівецькій області сплачено до бюджету відповідно 10,000тис.грн. та 6,947тис.грн.

  

7.2. Зелені насадження

 

         У  звітному періоді проведено 15 перевірок щодо охорони та збереження зелених насаджень. За виявлені порушення складено 5 протоколів, , 2 протоколи передано до судових органів. 4 особ притягнуто до адміністративної відповідальності на загальну суму штрафів 1,020тис.грн. (в т.ч за 1 судовим протоколом 1 особу притягнуто до адмінвідповідальності на суму 0,510тис.грн.), нараховано 69,347тис.грн. завданих довкіллю збитків.

 

8.     Контроль за об`єктами природно-заповідного фонду

 

         Впродовж січня-березня 2021 року проведено 13 перевірок на територіях природно-заповідного фонду. За виявлені порушення нараховано 1223,572тис.грн. завданої довкіллю шкоди.

 

9.     Контроль за об`єктами тваринного світу та водних живих ресурсів

 

  Впродовж 3 місяців 2021 року в галузі контролю за охороною тваринного світу проведено 53 перевірки (в тому числі 23 перевірки щодо вжиття заходів по недопущенню браконьєрства), складено 75 протоколів, 1 протокол передано до судових органів, 75 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності на загальну суму штрафів 17,102 тис.грн. (в т.ч. за 1 протоколом 2020 року судовими органами накладено адмінстягнення на суму 0,850тис.грн., яке сплачено). Нараховано 33,746тис.грн. завданої довкіллю шкоди.

Державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища Карпатського округу у січні-лютому 2021 року здійснювали контроль за дотриманням вимог природоохоронного законодавства під час проведення обліків фауни користувачами мисливських угідь на території Івано-Франківської та Чернівецької областей. Всього було проведено заходи контролю за обліком мисливських тварин на території 17 користувачів мисливських угідь.

   По охороні водних живих ресурсів у звітному періоді проведено 24 перевірки ( втому числі 23 – щодо вжиття заходів по недопущенню браконьєрства), складено 20 протоколів, 20 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності на загальну суму штрафів 2,244 тис.грн. Нараховано 192,179тис.грн. завданої довкіллю шкоди, пред’явлено 1 претензію на суму 4,709 тис.грн.


 10.  Інструментально-лабораторний контроль

 

         Впродовж звітного періоду відділом інструментально-лабораторного контролю Державної екологічної інспекції Карпатського округу проведено наступну роботу:

Відібрано 82 проби води. Визначено 1021 показник.

Відібрано та проаналізовано 15 проб грунтів, визначено 69 показників.

          Проведено контроль викидів в атмосферне повітря стаціонарними джерелами на 11 підприємствах. Відібрано 81 пробу та визначено 609 показників забруднюючих речовин.

          Проведено контроль викидів забруднюючих речовин від 33 пересувних  джерел, з яких на 6 транспортних засобах виявлено перевищення нормативів.


         11. Державний ринковий нагляд.

У сфері державного ринкового нагляду протягом січня-березня 2021 року проведено наступну роботу:

на території Чернівецької області здійснено 28 заходів державного нагляду (контролю) в частині дотримання вимог Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції», прийнято 27 рішень «Про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів»;

на території Івано-Франківської області проведено 5 заходів державного нагляду (контролю) в частині дотримання вимог Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції», винесено 9 рішень «Про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів».

ДАЙДЖЕСТ НОВИН

Головне – у вашій скриньці