Звіт Державної екологічної інспекції Карпатського округу за квітень-грудень 2019 року.

ДОВІДКА

Державної екологічної інспекції Карпатського округу

про результати здійснення державного нагляду (контролю)

у сфері охорони навколишнього природного середовища,

раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів

та державного ринкового нагляду

за  2019 рік (квітень-грудень)

 

Державна екологічна інспекція Карпатського округу є міжрегіональним територіальним органом Державної екологічної інспекції України. Наказом Державної екологічної інспекції України від 29.03.2019 №113  встановлено, що Державна екологічна інспекція України здійснює свої повноваження на території Івано-Франківської та Чернівецької областей через утворений у відповідному порядку міжрегіональних територіальний орган – Державну екологічну інспекцію Карпатського округу.

Робота інспекційних підрозділів у звітному періоді здійснювалася відповідно до планових завдань, доручень Держекоінспекції, виконання судових рішень, на підставі розгляду звернень та скарг громадян тощо.

Державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища Карпатського округу впродовж квітня-грудня 2019 року здійснено 1868 ресурсних перевірок дотримання вимог природоохоронного законодавства, з них 1256 – планових та 612 – позапланових. Перевірено 638 об’єктів державного нагляду, з них 280 – планово та 358 – позапланово. За виявлені порушення вимог природоохоронного законодавства складено 1405 протоколів, притягнуто до адміністративної відповідальності 1394 особи; 21 протокол Інспекції передано до судових органів.

Сума накладених штрафів за 2019 рік складає 310,505 тис.грн., сума стягнутих штрафів складає 304,062  тис.грн.  Стягнення штрафів станом на 31.12.2019 складає 98%.

Впродовж 2019 року за порушення вимог природоохоронного законодавства нараховано збитків на загальну суму 17262,996 тис.грн.

Пред’явлено 125 шт. претензій та позовів на загальну суму 7531,458 тис.грн., відшкодовано 106 шт. претензій та позовів на загальну суму 713,280 тис.грн.

До правоохоронних органів передано матеріали 27 перевірок, за результатами розгляду яких відкрито 7 кримінальних проваджень.

 

1 .  Контроль за охороною і використанням водних ресурсів

 

         Впродовж  2019 року проведено 317 перевірок дотримання вимог Водного кодексу України, 164 особи притягнуто до адмінвідповідальності на загальну суму штрафів 23,630 тис.грн., нараховано 193,870 тис.грн. завданої довкіллю шкоди. 

   2. Контроль за охороною атмосферного повітря

          У 2019 році проведено 428 перевірок дотримання вимог Закону України «Про охорону атмосферного повітря», в тому числі перевірено 199 перевірок пересувних транспортних засобів. 130 порушників притягнуто до адміністративної відповідальності на загальну суму штрафів 26,078 тис.грн.

 

3.     Контроль за поводженням з відходами і хімічними речовинами

 

         У звітному проведено 421 перевірку у сфері поводження з відходами, у тому числі 183 перевірки – у сфері поводження з промисловими відходами, 233 перевірки – у сфері поводження з побутовими відходами, 5 перевірок – у сфері поводження з пестицидами та агрохімікатами. За виявлені порушення до адміністративної відповідальності  притягнуто 388 осіб на загальну суму штрафів  98,192 тис.грн.


           4. Контроль за охороною і використанням земель водного фонду

   

         Впродовж 2019 року проведено 106 перевірок на територіях земель водного фонду, 43 порушники притягнуто до адміністративної відповідальності на загальну суму штрафів 12,886 тис.грн. Нараховано 7292,463 тис.грн. завданої довкіллю шкоди. 

   5. Контроль за охороною та раціональним  використанням земель 

          Впродовж звітного періоду проведено 331 перевірку у сфері використання та охорони земельних ресурсів, 68 порушників притягнуто до адміністративної відповідальності на загальну суму штрафів 16,099 тис.грн.,  нараховано 228,992 тис.грн. завданої довкіллю шкоди. 

      6.     Контроль  у сфері охорони надр

 

         Впродовж  2019 року проведено 100 перевірок у сфері охорони надр, 18 порушників притягнуто до адміністративної відповідальності на загальну суму штрафів 6,460 тис.грн., нараховано 1257,479 тис.грн. завданої довкіллю шкоди. 

7.     Контроль за охороною, використанням та відтворенням рослинного світу

 

  Впродовж квітня-грудня 2019 року державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища Карпатського округу проведено 80 перевірок дотримання вимог природоохоронного законодавства щодо використання та відтворення рослинного світу, складено 350 протоколів, 347 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності загальну суму штрафів 81,651 тис.грн., нараховано 4461,805 тис.грн. завданої довкіллю шкоди.  В тому числі:

 7.1. Лісові ресурси

 У звітному періоді проведено 54 перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства щодо використання та відтворення лісових ресурсів, складено 339 протоколів, 339 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності загальну суму штрафів 80,495 тис.грн., нараховано 2488,366 тис.грн. завданої довкіллю шкоди.  

7.2. Зелені насадження

   У квітні-грудні 2019 року проведено 26 перевірок щодо охорони та збереження зелених насаджень, 5 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності на суму штрафу 0,646тис.грн., винесено 1 постанову про закриття справи в зв’язку з закінченням терміну притягнення до адміністративної відповідальності.  Нараховано  1973,439 тис.грн. заподіяної довкіллю шкоди. 

8.     Контроль за об`єктами природно-заповідного фонду

          Впродовж квітня-грудня 2019 року проведено 42 перевірки на територіях природно-заповідного фонду, складено 84 протоколи, 81 особу притягнуто до адміністративної відповідальності на загальну суму штрафів 15,827 тис.грн., три протоколи передано до судових органів, нараховано 3296,069 тис.грн.   завданої довкіллю шкоди. 

9.     Контроль за об`єктами тваринного світу та водних живих ресурсів

 

  Впродовж квітня-грудня 2019 року в галузі контролю за охороною тваринного світу проведено 35 перевірок (не враховуючи 33 перевірки щодо вжиття заходів по недопущенню браконьєрства), складено 72 протоколи, 72 особи притягнуто до адміністративної відповідальності на загальну суму штрафів 20,723 тис.грн., в тому числі  3 особи притягнуто до відповідальності за протоколами, переданими в Інспекцію; 3 протоколи передано до судових органів. Нараховано 6,506тис.грн. завданої довкіллю шкоди.

По охороні водних живих ресурсів у звітному періоді проведено 8 перевірок (не враховуючи 61 перевірку щодо вжиття заходів по недопущенню браконьєрства), складено 88 протоколів, 83 особи притягнуто до адміністративної відповідальності на загальну суму штрафів 8,959 тис.грн., в тому числі: 2 особи притягнуто до відповідальності за протоколами, переданими в Інспекцію, 13 протоколів передано до судових органів, 6 осіб притягнуто до відповідальності за протоколами, переданими до судових органів на суму 2,040 тис.грн.  Нараховано 525,812тис.грн. завданої довкіллю шкоди.

 10.  Інструментально-лабораторний контроль

 

         Впродовж 2019 року відділом інструментально-лабораторного контролю Державної екологічної інспекції Карпатського округу проведено наступну роботу:

         Відібрано 204 проби води, визначено 2358 показників.   Відібрано 40 проб ґрунтів, визначено 179 показників. Проведено контроль викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами на 40 підприємствах, відібрано 345 об’єднаних проб та виконано 2727 визначень забруднюючих речовин. 

11. Державний ринковий нагляд

 У сфері державного ринкового нагляду проведено 23 перевірки, в тому числі 22 планових та 1 позапланова. За результатами перевірок накладено адміністративних стягнень на загальну суму 20,740грн. 

ДАЙДЖЕСТ НОВИН

Головне – у вашій скриньці